Foto: Gustaf Hellsing

Skötselavtal

Med ett flerårigt skötselavtal betalar man in en summa pengar som uppskattningsvis ska täcka de antal år man vill att skötselavtalet ska gälla.

Eftersom den ekonomiska utvecklingen inte går att förutspå kan vi inte garantera att skötselavtalet ska gälla för ett exakt antal år. Det minsta belopp man kan betala motsvarar ca 5 år och det högsta beloppet motsvarar ca 20 år.  Avtalet kan inte sägas upp.

Inbetalda pengar bildar ett avräkningskonto och varje år skickas ett saldobesked ut med specificering av skötselkostnaden och räntan som tillgodoräknats. Avtalet gäller så länge det finns pengar kvar på kontot. Gravrättsinnehavaren meddelas när pengarna tagit slut och kontot avslutas. Den som så vill kan naturligtvis teckna ett nytt skötselavtal igen. För prisuppgifter kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen.

Vi ser över din gravplats en gång i veckan under säsongen. Vi följer ett rullande schema med olika sorters sommarblomsplanteringar varje år. Har ni en grusgrav ser vi till att den hålls ogräsfri och mönsterkrattad.

 

Årsskötsel

Man kan välja att betala en årsfaktura och då betala för skötseln ett år i taget. I början av året skickas en faktura för de tjänster som man har beställt. Fakturan är ett erbjudande vilket innebär att om betalningen uteblir så sköter vi inte graven. Sker inga förändringar kommer en faktura att skickas löpande varje år. Då denna typ av skötsel är ett erbjudande finns det större möjlighet att göra ändringar i sin beställning än man kan göra i ett flerårigt skötselavtal.

För prisuppgifter kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen.