Mariagården

Mariagården ligger mellan Östbyskolan och serviceboendet på Mariagatan 4. Byggnaden är handikappsanpassad, då allt ligger på ett enda plan.

Mariagården genomgår just nu en renovering, och planeras att öppnas hösten 2021. Här kommer församlingens diakoner samlas och det kommer erbjudas en mängd olika verksamheter, så som mindre gudstjänster, stödsamtal, babysång och minikör för 3-4-åringar. 

Bilden ger en liten fingersvisning om hur det kommer se ut när renoveringen är klar.