En präst håller fram nattvardskalken och en person doppar sin oblat.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Olika former av gudstjänster

Meditationsgudstjänst, högmässa och andakt. Vad är egentligen skillnaden på alla dessa olika gudstjänstformer som församlingen erbjuder.

Skillnaden mellan mässa och gudstjänst

Gudstjänster med en rubrik som innehåller ordet mässa betyder att det firas nattvard. I nattvarden förtärs små mängder bröd och alkoholfritt vin, som representerar Jesu Kristi kropp och blod. Annars är det en gudstjänst utan nattvard. Varje gudstjänst har en grundstruktur som består av Samling, Ordet, (Måltiden) och Sändningen.

Kortare beskrivningar

Högmässan är den vanligaste formen för gudstjänst. I högmässan firas nattvard. I nattvarden förtärs små mängder bröd och alkoholfritt vin, som representerar Jesu Kristi kropp och blod. Under högmässan läses bibeltexter och predikan som har med söndagens tema och innehåll att göra. En högmässa innefattar fler moment än andra mässor och är i regel därför lite längre. Ibland medverkar körer eller extra musiker.

Mässa är en gudstjänst med nattvard. I nattvarden förtärs små mängder bröd och alkoholfritt vin, som representerar Jesu Kristi kropp och blod. En mässa har färre moment än vad högmässan har. Den kan också firas som temamässa där ett särskilt tema kan gestaltas i sånger och texter.

Denna mässa ger extra utrymme för delaktighet. Det kan tillexempel vara att skriva en egen bön, tända ljus, eller ta ett Bibelord. Som i alla andra mässor firas nattvard. I nattvarden förtärs små mängder bröd och alkoholfritt vin, som representerar Jesu Kristi kropp och blod.

En pilgrimsmässa firas utifrån en enklare ordning som kan användas både i kyrkan och ute på vandringar. Det som präglar pilgrimsmässan är en stark betoning av delaktighet genom växelläsningar. En pilgrimsmässa innefattar även nattvard. I nattvarden förtärs små mängder bröd och alkoholfritt vin, som representerar Jesu Kristi kropp och blod.

En stilla form av Gudstjänst där vi mediterar över en bibeltext, där man under tystnad låter orden sjunka in. Musiken i meditationsgudstjänsten skapar en stämning som främjar tystnad, stillhet och eftertanke.

En Taizégudstjänst är inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé. Generellt hålls ingen predikan, i stället byggs gudstjänsten upp kring meditativa sånger, tystnad och textläsning.

Pilgrimsmässa

En pilgrimsmässa firas utifrån en enklare ordning som kan användas både i kyrkan och ute på vandringar. Det som präglar pilgrimsmässan är en stark betoning av delaktighet genom växelläsningar. En pilgrimsmässa innefattar även nattvard. I nattvarden förtärs små mängder bröd och alkoholfritt vin, som representerar Jesu Kristi kropp och blod.

En gudstjänst med inriktning på barn och familjer. Den har ett enklare språk med sånger och psalmer som är anpassade för att barn ska kunna sjunga med. Ofta medverkar någon barnkör.

En enkel form av gudstjänst med psalmsång, bibelläsning och bön.

I denna gudstjänst sjungs många psalmer. Som enskild kan man vara med och önska psalmer i förväg, genom att lämna in sina önskemål skriftligt eller digitalt. Ofta medverkar en kör eller solist vid dessa gudstjänster.

På en musikgudstjänst är musiken i fokus, det kan innehålla solister, körer, större körverk eller gemensam psalmsång. Förutom att det är mycket musik är det också ibland några ord som knyter an till temat i musiken eller söndagens tema, samt någon bön.

Toner under valven är ett återkommande musikinslag på lördagförmiddagar. Här kan du njuta av en halvtimmes musikupplevelse. Musiken varierar i karaktär från gång till gång. Ibland är det körmedverkan, och ibland enbart spel på orgel eller piano. Oftast förekommer en kort textläsning.

Lunchmusiken på torsdagar är tänkt att ge en kort avkopplande stunds musik för att bryta vardagens stress. Oftast håller musiken på i ca. 20 minuter.