Foto: Hanna Hummelbo

Kyrka / Skola

Ett kyrkopedagogiskt program för grundskolorna i Lidköping. Verksamheterna är kostnadsfria, icke konfessionella och utformade som ett komplement till Lgr11. De skolämnen som berörs är främst Religion och musik.

Verksamheterna är kostnadsfria, icke konfessionella och utformade som ett komplement till Lgr11. De skolämnen som berörs är främst Religion och musik. Besöken är tänkta att vara lustfyllda upplevelser, där det finns möjlighet till elevernas egna reflektioner och frågor. Det är viktigt att det finns en pedagog från skolan som följer med eleverna på besöket, dels för att dela upplevelsen med också för att kunna följa upp tankar och funderingar som kan komma senare.

Ett erbjudande

Vi erbjuder olika pedagogiska program för åldrarna F-klass till Åk 5. Det är program som är anpassat speciellt för de olika åldrarna och lämpar sig bäst efter den rekommendationen som vi ger. Utöver att ge stöd i undervisningen på olika sätt finns kyrkan som en resurs vid:

  • Skolavslutningar
  • Resurs vid kris/minnesstund
  • Elev- och lärarkontakt, enskilda samtal
  • Tema- och studiedagar

Erbjudande till Åk F-klass - Åk 3

Här erbjuds möjlighet att ta del av både Julens och Påskens berättelser. Eleverna kan också få bekanta sig med kyrkorummet och de allra vanligaste psalmerna.

Erbjudande till Åk 4-5

I årskurs 4 och 5 får eleverna möjlighet att bekanta sig med gamla och nya testamentet.