Musik

I Lidköpings församling erbjuds ett rikt musikliv. Här firas regelbundet musikgudstjänster, och tillsammans med Lidköpings konsertförening bjuds det på ett varierat utbud av konserter.

Begreppsförklaring

Toner under valven

Toner under valven är ett återkommande musikinslag på lördagförmiddagar. Här kan du njuta av en halvtimmes musikupplevelse. Musiken varierar i karaktär från gång till gång. Ibland är det körmedverkan, och ibland enbart spel på orgel eller piano. Oftast förekommer en kort textläsning.

Lunchmusik– avbrott i vardagen!

Lunchmusiken på torsdagar är tänkt att ge en kort avkopplande stunds musik för att bryta vardagens stress. Oftast håller musiken på i ca. 20 minuter.

Psalmgudstjänst

I denna gudstjänst sjungs många psalmer. Som enskild kan man ibland vara med och önska psalmer i förväg, genom att lämna in sina önskemål skriftligt eller digitalt. Ofta medverkar en kör eller solist vid dessa gudstjänster.

Familjegudstjänst

En gudstjänst med inriktning på barn och familjer. Den har ett enklare språk med sånger och psalmer som är anpassade för att barn ska kunna sjunga med. Ofta medverkar någon barnkör.

Musikgudstjänst

På en musikgudstjänst är musiken i fokus, det kan innehålla solister, körer, större körverk eller gemensam psalmsång. Förutom att det är mycket musik är det också ibland några ord som knyter an till temat i musiken eller söndagens tema, samt någon bön.

Högmässa

Högmässan är den vanligaste formen för gudstjänst. I högmässan firas nattvard. I nattvarden förtärs små mängder bröd och alkoholfritt vin, som representerar Jesu Kristi kropp och blod. Under högmässan läses bibeltexter och predikan som har med söndagens tema och innehåll att göra. En högmässa innefattar fler moment än andra mässor och är i regel därför lite längre. Ibland medverkar körer eller extra musiker.

Körer

Här finns en kör för alla. För de som aldrig sjungit i kör tidigare, och för de som har god körvana och vill ha lite större utmaningar. Missa heller inte Gudstjänstkören, där du kan välja att medverka vid enstaka tillfällen.