Foto: Johannes Frandsen

Begravningsgudstjänst

Enligt rådande Coronaregler rekommenderas ett maxantal på 50 anhöriga vid en begravningsgudstjänst i S:t Nicolai kyrka. För att säkerställa tillräckligt avstånd mellan sällskapen tar Hoppets kapell endast 35 deltagare.. Församlingen kan inte erbjuda att minnesstund hålls i våra lokaler tillsvidare. Ha detta i åtanke när ni tar del av informationen om begravningsgudstjänsten.

Som anhörig kan du få hjälp med planering inför en begravning. Begravningsbyrån hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter. Tillsammans med prästen kan du prata om begravningsgudstjänstens innehåll och välja psalmer.

Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. Den blir samtidigt en påminnelse för de som närvarar att själva fundera på livets frågor och dödens allvar. Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i korsets evangelium sätter sin prägel på begravningen, men sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär, när den bärs upp av uppståndelsen och den himmelska lovsången.

Begravningsgudstjänster i Lidköpings församling hålls i Hoppets kapell eller i någon av församlingens kyrkor. På södra kyrkogården finns ett mindre kapell, Ljusets kapell, som används för bisättning (tillfälle för de anhöriga att få se den avlidne och ta avsked), samt efter speciella önskemål för mindre begravningsgudstjänster. I detta kapell finns ingen orgel, endast piano.

Kontakt med begravningsbyrå

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand.

Vill man ordna begravningen själv, kontaktar man Kyrkogården i Lidköping, tel. 0510-684 50, för att boka förrättningen, gravplats mm. Läs mer om detta på Kyrkogårdsförvaltningens sidor.

Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge.  Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Församlingens lokaler upplåtes utan kostnad till församlingsbor som ordnar minnesstunden i egen regi. Minnesstunden kan bli kostsam om det är många gäster. Man bör känna sig fri att fundera igenom vilka möjligheter som finns för att minska kostnaderna. Det viktigaste med en minnesstund är att få möjlighet att samtala och minnas tillsammans med familj och vänner. Om anhöriga upplever att det är omöjligt att genomföra en minnesstund, avstår man från det.

Bårtäcken

Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. Bårtäcken finns för utlåning om man så önskar. Man kan också använda ett eget bårtäcke. På kyrkogårdsförvaltningens hemsida finns bilder på de bårtäcken du kan låna.

Transport

Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet. Kista och urna köper man vanligtvis hos en begravningsbyrå. Annons, blommor, och minnesstund är också exempel på sådant som ingår i dödsboets ansvar.

Kontakt med präst

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen.  Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Församlingens kansli kan upplysa om namn och telefonnummer.

Musik och psalmer

Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.

personuppgiftshantering vid begravning

Därför behöver vi behandla dina personuppgifter, och detta är dina rättigheter.

Läs!