Foto: Johannes Frandsen

Begravningsgudstjänst

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får de församlade be, sjunga och minnas tillsammans.

Som anhörig kan du få hjälp med planering inför en begravning. Begravningsbyrån hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter. Tillsammans med prästen kan du prata om begravningsgudstjänstens innehåll och välja psalmer.

Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. Den blir samtidigt en påminnelse för de som närvarar att själva fundera på livets frågor och dödens allvar. Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i korsets evangelium sätter sin prägel på begravningen, men sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär, när den bärs upp av uppståndelsen och den himmelska lovsången.

Begravningsgudstjänster i Lidköpings församling hålls i Hoppets eller Ljusets kapell eller i någon av församlingens kyrkor. Ljusets kapell används även för lokal för visning av stoftet (tillfälle för de anhöriga att få se den avlidne och ta avsked), 

Kontakt med begravningsbyrå

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand.

Vill man ordna begravningen själv, kontaktar man kyrkogårdsförvaltningens expedition, tel. 0510-684 50, för att boka förrättningen, gravplats mm. Läs mer om detta på kyrkogårdsförvaltningens sidor.

Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge.  Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Församlingens lokaler upplåtes utan kostnad till minnesstund om den avlidne var medlem i Svenska Kyrkan och begravningsakten varit i någon av församlingens lokaler. 

Bårtäcken

Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. Tanken bakom bårtäcket är att erbjuda ett billigare alternativ då dyr kista och andra dekorationer inte är nödvändiga. Det finns två olika bårtäcken som kan lånas från kyrkogårdsförvaltningen utan kostand om bergravningsakten är i någon av våra kyrkor eller kapell. Man kan också använda ett eget bårtäcke. Bilderna här nedan visar ett bårtäcke med blå bård, detta är det nya bårtäcket. Nästa bild visar det nya bårtäcket men utan bård och den tredje bilden visar det gamla bårtäcket med grön bård.

Ceremoniurna

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning har en ceremoniurna för utlåning.
En ceremoniurna kan användas under begravningsceremonin när den avlidne ska gravsättas i en minneslund. I stället för att bekosta en urna så går det bra att låna denna under ceremonin. Den rymmer vår askkartong som vi använder  vid gravsättning i minneslunden. Detta gäller för begravningar i Lidköpings församlings kyrkor och kapell.
Ceremoniurnan bokas i samband med bokningen av begravningsceremonin.

Yttre mått : H39 x B30 cm

Prata med din begravningsbyrå eller kontakta
kyrkogårdsförvaltningen tel 0510-68450.

Cermoniurna

Transport

Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhusets bårhus till den lokal där huvudmannen tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller för bisättning. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium inom huvudmannens förvaltningsområde betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet. Ska kistan gravsättas utanför huvudmannens förvaltningsområde står dödsboet för den kostnaden. Kista och urna köper man vanligtvis hos en begravningsbyrå. Annons, blommor, och minnesstund är också exempel på sådant som ingår i dödsboets ansvar.

Kontakt med präst

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen.  Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Församlingens kansli kan upplysa om namn och telefonnummer.

Musik och psalmer

Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.

Vad ingår i begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till vissa tjänster genom att alla betalar en begravningsavgift. Denna avgift betalar man oavsett medlemskap i ett samfund.

personuppgiftshantering vid begravning

Därför behöver vi behandla dina personuppgifter, och detta är dina rättigheter.

Läs!