Om församlingen

Här kan du ta del av församlingens ekonomi och styrdokument. Vad det betyder att engagera sig som förtroendevald och ideell medarbetare, samt vad ett medlemskap i Svenska kyrkan innebär.

Ekonomi

Alla församlingar drivs som egna ekonomiska enheter, och har inget med varandras ekonomi att göra.

Församlingsinstruktion

Vår församlingsintruktion är församlingen/pastoratets viktigaste styrdokument. Det ägs gemensamt av församling/pastorat och stift, som verkar för samma sak men har olika uppdrag. Detta dokument är resultatet av mångas gemensamma arbete och synliggör det lokala sammanhang som församlingen/pastoratet är en del av och ställer frågan hur det spelar roll.

Förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingens ekonomi och olika verksamheter.

Ideellt medarbetarskap

I kyrkan arbetar förtroendevalda, anställda medarbetare och ideella medarbetare tillsammans. Anställda och förtroendevalda kan inte bli fler, men ideella kan bli fler och hjälpas åt i alla de uppgifter och insatser som efterfrågas.

Bli medlem

Den som tillhör kyrkan bidrar till den verksamhet som kyrkan utför för människor i alla åldrar. Man bidrar också till att våra kyrkor hålls i gott skick och kan vara levande samlingspunkter, inte endast minnesmärken. Man bidrar också till den insats kyrkan utför i samhället på skolor, sjukhus och äldrevård, socialvård, försvar, fängelser, för utlandssvenskar o.s.v.

Personuppgiftshantering

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.