Om församlingen

Här kan du ta del av församlingens ekonomi och styrdokument. Vad det betyder att engagera sig som förtroendevald och ideell medarbetare, samt vad ett medlemskap i Svenska kyrkan innebär.