Foto: Lina Beutler

Ladda ner Kyrkguiden

Via kyrkguiden får du veckans aktiviteter direkt i din mobil. Genom platstjänsten ser du även alla kyrkor i din geografiska närhet.

Kyrkguiden leder dig rätt

Hand håller i mobiltelefon med appen på skärmen, framför Uppsala domkyrka.
Foto: Per Hård af Segerstad

Med appen Kyrkguiden kan du hitta till Svenska kyrkan med hjälp av mobiltelefonen. Du kan också planera in gudstjänster och annat som du inte vill missa. Appen är gratis.