Foto: Magnus Aronson

Körer

Här finns en kör för alla. För de som aldrig sjungit i kör tidigare, och för de som har god körvana och vill ha lite större utmaningar. Missa heller inte Gudstjänstkören, där du kan välja att medverka vid enstaka tillfällen.

Församlingens körer

S:t Nicolai kyrkokör är en kyrkokör med god stämning och med nyfikenhet på både ny och gammal körmusik!  Övningarna sker i Nicolaigården torsdagar kl. 19.00. Vi kommer under våren att sjunga under några gudstjänster. Körledare är Stephen Craig som gärna svara på dina frågor. 

Under våren 2022 startades en ny vuxenkör, Vox Luna. Kören riktar sig till dig som är över 18 år och har körvana sedan tidigare.

Kören övar måndagar mellan kl.18.30-20.30, med fikapaus på mitten. Plats för körövning är i Nicolaigården.

Är du nyfiken på kören, kontakta Miriam Gindemo.

S:t Nicolai Vocalis är en blandad vokalensemble med stor genrebredd! Medlemmarna har god körvana och behöver kunna läsa noter obehindrat, då egna förberedelser krävs för att klara nivå och repeteringstempo. Kören övar i Nicolaigården varannan onsdag, ojämna veckor kl. 19.00–21.30. Kontakta Christina Hedlund om du har frågor.

Passar för alla men speciellt för den som har svårt att binda upp sig varje vecka. Hit kan du komma någon söndag som passar dig. Vi träffas före gudstjänsten och övar in ett par enkla sånger samt söndagens psalmer. Alla är välkomna, med eller utan körvana. Vill du veta mer, ring Anna-Lena Åstrand eller Stephen Craig.

Barnkörerna presenteras på sidan barn- och ungdomskör.
Gå dit!

Kontaktpersoner