Foto: Magnus Aronson

Körer

Hösten 2021 startar vi upp församlingens körer igen, efter att ha varit pausade under pandemin. Nytt för hösten är Gudstjänstkören, där du kan välja att medverka vid enstaka tillfällen. Perfekt för dig som vill sjunga, men som har svårt att binda upp dig varje vecka.

S:t Nicolai kyrkokör

S:t Nicolai kyrkokör är en kyrkokör med god stämning och med nyfikenhet på både ny och gammal körmusik!  Övningarna sker i Nicolaigården torsdagar kl. 19.00. Vi kommer under hösten sjunga under några gudstjänster. Körledare är Stephen Craig som gärna svara på dina frågor. 

Cantare

Cantare är en lättsam kör för dig som inte sjungit mycket tidigare eller som tycker att den vanliga kören verkar alldeles för avancerad. Vi utforskar rösten och lär oss mer om sångens element: andning, kropp och stämband, samt kopplingen mellan öra och röst. Cantare är en damkör som övar i Nicolaigården på torsdagar kl. 16.00. Kören leds av Anna-Lena Åstrand som gärna svarar på dina frågor. 

S:t Nicolai Vocalis

S:t Nicolai Vocalis är en blandad vokalensemble med stor genrebredd! Medlemmarna har god körvana och behöver kunna läsa noter obehindrat, då egna förberedelser krävs för att klara nivå och repeteringstempo. Kören övar i Nicolaigården varannan onsdag, ojämna veckor kl. 19.00–21.30. Kontakta Christina Hedlund om du har frågor. 

Gudstjänstkör

Nyhet för hösten är Gudstjänstkör. Passar för alla men speciellt för den som har svårt att binda upp sig varje vecka. Hit kan du komma någon söndag som passar dig. Vi träffas före gudstjänsten och övar in ett par enkla sånger samt söndagens psalmer. Alla är välkomna, med eller utan körvana. Vill du veta mer, ring Anna-Lena Åstrand eller Stephen Craig.

Barnkörer

Längst ner på sidan om barnaktiviteter hittar du information om barnkörerna.

Ta mig dit!

Kontaktpersoner