Foto: Lotta Sundberg

Ungdomsaktiviteter

Här listas församlingens aktiviteter för dig som är 14 år och uppåt. Här finns ungdomsband och ungdomsgrupp och du har även möjlighet att lära dig spela orgel.

Ungdomsband

Är du intresserad av att spela i band och spela på ungdomsmässor? Bandet brukar träffas en söndag i månaden för övning och uppspelning.

Kontaktperson är Martin Westlin

Ungdomskör & Ungdomsband

Ungdomskören och Ungdomsbandet arbetar i projektform inför konserter och mässor. Under 22/23 deltog de t.ex. i en julkonsert, en Ted Gärdestad-Mässa samt vid konfirmationer. Gruppen har inga fasta övningstider, utan anpassar sig efter deltagarna, så att det ska fungera för alla.

Åldersmässigt riktar sig gruppen till dig som går på högstadiet upp till ca 25 år.

Är du intresserad kan du höra av dig till Miriam Gindemo. 

Lär dig att spela orgel

Det finns möjlighet att ta orgellektioner för organist Stephen Craig. Ungdomar prioriteras. Ta kontakt med församlingskansliet för en intresseanmälan.

Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen riktar sig till ungdomar från 14 år och uppåt. Gruppen träffas två söndagar i månaden, kl. 17.17-21.00 i Nicolaigården. I ungdomsgruppen skall ungdomar få chansen att upptäcka, dela och växa i kristen tro. 

Motto från Ordspråksboken 17.17
"En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden."

Kontaktperson för ungdomsgruppen är Martin Westlin

Ledarutbildning

"...Låt ingen se ned på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet..." 1 TIM 4:12

För dig som är intresserad av att bli ledare i barn-, konfirmand-, eller ungdomsgrupp erbjuder Lidköpings församling en ledarutbildning i två steg.

Är du intresserad av att bli ungdomsledare, kontakta Martin Westlin

Svenska kyrkans unga

Hela ungdomsarbetet i Svenska kyrkans unga i Lidköping utgår ifrån att ge unga människor möjlighet att "Upptäcka, Dela och Växa i kristen tro". Detta genom att bjuda in till träffar där man får mötas och tillsammans diskutera kring både livsfrågor och den kristna tron, blandat med det vardagliga, allvar och skoj. Mässan/gudstjänsten är en självklar mötesplats i detta sammanhang.

"Svenska kyrkans unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar inom Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar."

Detta är Svenska kyrkans ungas syftesparagraf som både beskriver vad de är och vad de vill. Gemenskapen är viktig, en gemenskap där man får vara sig själv. Alla unga människor ska få möjlighet att träffas och diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill Svenska kyrkans unga vara en ung röst för att forma och påverka kyrka och samhälle, och är därför en naturlig väg in i Svenska kyrkan.

Kontaktperson för ungdomar 14 år och uppåt är Martin Westlin.

Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.

Barn- och ungdomskör

I våra barnkörer finns möjlighet att utveckla sin röst och musikalitet på ett lekfullt sätt. Vi sjunger i gudstjänster, på konserter och i musikal. All körverksamhet är kostnadsfri!

Kontaktpersoner

personuppgiftshantering i våra ungdomsgrupper

Därför behöver vi behandla dina personuppgifter, och detta är dina rättigheter.

Läs!