Foto: AnnaKarin Lagerlöf

Hyr lokaler

Vi lånar gratis ut våra lokaler till dopkaffen och minnesstunder. Finns önskemål att nyttja församlingens lokaler till andra ändamål, är det kyrkoherden som beviljar detta, samt meddelar aktuellt pris.

personuppgiftshantering

Därför behöver vi behandla dina personuppgifter, och detta är dina rättigheter.

Läs!