Foto: Magnus Aronson

Förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingens ekonomi och olika verksamheter.

personuppgiftshantering förtroendevalda

Därför behöver vi hantera dina personuppgifter, och detta är dina rättigheter.

Läs!