Foto: Emma Berkman

Valnämd

Det är obligatoriskt att det i varje församling finns en Valnämnd. Denna ansvarar för valets genomförande på det lokala planet och skall i övrigt biträda Stiftsstyrelsen och fullgöra ålagda uppgifter enligt Kyrkoordningen.

Mandatperiod 2018-2021

Ann-Marie Rynman, vice. ordf. (POSK)
Kristina Pihl Andersson, ordf. (S)
Ove Larsson (POSK)
Eva Unenge (POSK)
Camilla Lundgren (S)

 

Personliga ersättare
Margareta Gustavsson för Ann-Marie Rynman & Ove Larsson
Stig Fagerman för Kristina Pihl Andersson
Anita Karlsson för Eva Unenge
Elisabeth Söderlund för Camilla Lundgren