Foto: Emma Berkman

Valnämnd

Det är obligatoriskt att det i varje församling finns en Valnämnd. Denna ansvarar för valets genomförande på det lokala planet och skall i övrigt biträda Stiftsstyrelsen och fullgöra ålagda uppgifter enligt Kyrkoordningen.

Mandatpersiod 2022-2025

Andersson, Kristina Pihl Ledamot 
Brax, Barbro Johansson Ersättare 
Essgren, Ulla-Britt Ledamot 
Fagerman, Stig Vice ordförande 
Johansson, Paolo Ersättare 
Johansson, Per Ersättare 
Larsson, Ove Ledamot 
Rynman, Ann-Marie Ersättare 
Svensson, Lars Ledamot 
Unenge, Eva Ordförande