Ett litet utomhusdop i vintertid vid ett öppet vatten.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Barndop

Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Glädje och förväntan blandas med oro och frågor inför framtiden.

Ett liv med trygghet, gemenskap och sammanhang

Redan nu förväntas man som nybliven förälder ta en mängd beslut. Beslut som ska se till att barnet får så bra förutsättningar som möjligt i livet.

Alla val ni som föräldrar gör påverkar ert barn på ett eller annat sätt. Ni bestämmer i vilket område barnet ska växa upp, i vilken förskola barnet skall gå, vad de ska ha på sig, vilka regler och rutiner barnet ska ha samt vad de ska äta eller inte äta. Ni bestämmer även om barnet skall döpas eller inte.

Som förälder sätter man alltid sitt barn i främsta rummet och vill ge dem en så bra start i livet som möjligt, så att de växer upp till självständiga individer. Dopet är en gåva från er till ert barn, och genom den gåvan fråntar ni inte ert barn möjligheten att ta ställning senare i livet.

Som kristna ser vi varje människa som helig, med ett okränkbart människovärde. Vi vill fira att barnet har kommit till världen. Dopet är en högtid där den som döps blir en del av Guds stora familj. Kyrkan och församlingen finns där för barnets bästa under dess livsresa, i vått och torrt. Välkommen till gemenskap och sammanhang, välkommen till dop i Svenska kyrkan.

Alla får döpas

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn - både små barn och ungdomar - är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni, eller en av er,  tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.

Om barnet är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja bli döpt.

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

Ett utomhusdop. En präst håller barnet över en dopfunt. Föräldrarna står i bakgrunden med ytterkläder.

Livets första fest!

Inspirationsfilm om dopet.

Ett dop i en kyrka. En manlig präst tar bebisen ur famnen på en kvinna. Hennes man står bakom.

Vad betyder dopet?

Dopet är inget nytt, det är urgammalt. Men, det är viktigt. Tidlöst. Det har följt, präglat och väglett människor genom årtusenden. I dopet möts nuet och evigheten. Ett nytt litet liv tar emot det eviga löftet att Gud är med oss, går med oss och lever med oss.

En kvinnlig präst skvätter dopvatten på en liten flickas panna. Föräldrarna står bakom.

Hur går det till?

Allt du behöver veta om faddrar, psalmer, lokal till dopkaffe osv.

Boka dop!

Här kan du välja en doptid bland kommunens alla kyrkor. Du kan söka på präst, datum eller kyrka. Var medveten om att tiden är preliminärbokad fram tills att du blir kontaktad av församlingen.

Gå vidare!

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

personuppgiftshantering vid barndop

Därför behöver vi behandla dina personuppgifter, och detta är dina rättigheter.

Läs!