Foto: Gustaf Hellsing

Arbetsutskott

Arbetsutskottets främsta uppgift är att bereda ärenden som ska behandlas vid Kyrkorådets sammanträden, utom de ärenden som bereds av Kyrkogårds- och fastighetsutskottet. Utskottet är församlingens personalorgan och företräder som sådan församlingen som arbetsgivare och tecknar bindande avtal. Kyrkoherden har rätt att delta i överläggningarna, men har inte beslutanderätt.

Mandatperiod 2018-2021

Ordförande
Lars-Gunnar Frisk

 

Vice ordförande
Ingeborg Johnsson

 

2:e vice ordförande
Kristina Pihl Andersson

 

Personliga ersättare
Ove Larsson
Camilla Lundgren
Ove Larsson