Foto: Gustaf Hellsing

Arbetsutskott

Arbetsutskottets främsta uppgift är att bereda ärenden som ska behandlas vid Kyrkorådets sammanträden, utom de ärenden som bereds av Kyrkogårds- och fastighetsutskottet. Utskottet är församlingens personalorgan och företräder som sådan församlingen som arbetsgivare och tecknar bindande avtal. Kyrkoherden har rätt att delta i överläggningarna, men har inte beslutanderätt.

Mandatperiod 2021-2025

Andersson, Kristina Pihl Ledamot
Enerbäck, Karin Kyrkoherde
Frisk, Lars Gunnar Ledamot
Hennersten, Kerstin Ledamot
Larsson, Ove Ersättare
Svensson, Lars Ersättare