Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten samt service- och fastighetsverksamheten i Lidköpings församling. Begravningsverksamheten som finansieras av begravningsavgiften styrs av begravningslagen och är tillgänglig för alla oavsett tro eller samfund.

Penséplantering! Pga. snön som kom i början av april har vårplanteringen av penséerna blivit framflyttade till vecka 16 på skötselgravarna.                                                    

 

Kontakt

På Vävaregatan 2 hittar du Södra begravningsplatsen, där även kyrkogårdsförvaltningens expedition ligger. Här hittar du kontaktuppgifter till personalen samt adressuppgifter och öppettider till förvaltningens expedition.

Sökning gravrättsinnehavare

Har du fått en grön kontakskylt på graven? Då finns det ingen aktuell gravrättsinnehavare för den gravplatsen. Om vi inte får kontakt med anhöriga kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till församlingen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Begravning

Här kan du läsa om hur olika begravningsceremonier går till och annat som kan vara bra att veta inför en begravning. Här finns också information om våra kapell samt hur du hittar till dom.

Begravningsplatser

Inom församlingen finns två begravningsplatser, Södra och Norra.

Gravskötsel & gravrättsinnehav

Som gravrättsinnehavare är man skyldig att hålla gravplatsen i ordning. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder tjänster som underlättar detta arbete.

Gravsättningsalternativ

Det finns en mängd olika alternativ att välja på. Det första man måste bestämma är om man vill ha en kistbegravning eller om man vill gravsätta en urna/aska.