Foto: Gustaf Hellsing

Valberedning

Till sin hjälp att bereda valärenden har Kyrkofullmäktige utsett en särskild valberedning. Denna bereder samtliga valärenden som kyrkofullmäktige fattar, både i samband med en ny mandatperiod men också fyllnadsval löpande under 4-årsperioden.

Mandatperiod 2018-2021

Mandatperiod 2018-2021

Ove Larsson, ordf. (POSK)
Kristina Pihl-Andersson (S)
Lisbeth Lång Persson (POSK)
Ingrid Hennersten, vice. ordf. (POSK)
Camilla Lundgren (S)

Personliga ersättare
Eva Johansson (POSK)
Daniel Berggren (S)
Ann-Marie Rynman (POSK)
Barbro Johansson Brax (POSK)
Kent Almertz (S)