Foto: Gustaf Hellsing

Valberedning

Till sin hjälp att bereda valärenden har Kyrkofullmäktige utsett en särskild valberedning. Denna bereder samtliga valärenden som kyrkofullmäktige fattar, både i samband med en ny mandatperiod men också fyllnadsval löpande under 4-årsperioden.

Mandatperiod 2022-2025

Andersson, Ulla Kristina Pihl Ledamot
Berggren, Daniel Ersättare
Berggren, David Ersättare 
Brax, Barbro Johansson Ersättare
Hennersten, Ingrid Vice ordförande
Johansson, Eva Ersättare 
Johnsson, Ingeborg Ledamot
Larsson, Ove Ordförande 
Lundqvist, Stella Ledamot 
Rynman, Ann-Marie Ersättare