Foto: Johannes Frandsen

Gravskötsel & gravrättsinnehav

Som gravrättsinnehavare är man skyldig att hålla gravplatsen i ordning. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder tjänster som underlättar detta arbete.