Foto: Johannes Frandsen

Gravskötsel & gravrättsinnehav

Som gravrättsinnehavare är man skyldig att hålla gravplatsen i ordning. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder tjänster som underlättar detta arbete.

Att vara gravrättsinnehavare

Som gravrättsinnehavare har man vissa skyldigheter. Man ska till exempel hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

Skötselavtal

Med ett flerårigt skötselavtal betalar man in en summa pengar som uppskattningsvis ska täcka de antal år man vill att skötselavtalet ska gälla.

Tjänster

Många anhöriga vill ha en plantering framför graven, men har varken tid eller ork att sköta den. Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster för att hjälpa dig med skötseln av din gravplats.