Foto: Jim Elfström

För kista

Vid en kistbegravning finns det två olika gravsättningsalternativ att välja mellan.

Kistgrav

I en kistgrav kan man gravsätta både en kista och en urna. Vanligtvis gäller graven för två kistor, men vissa gravplatser kan också rymma plats för en tredje kista. En kistgrav upplåts med en gravrätt på 25 år och kan förses med en sten, gravutsmyckning och plantering. För de anhöriga innebär den en specifik plats dit man kan gå och sörja, men också en plats att vårda och söka tröst. För många känns det viktigt att ha en gravsten att kunna sätta blommor och tända ljus vid. Kistgravar finns bara på Södra begravningsplatsen.

Ta del av rutinerna vid gravsättning av kista!

Kistminneslund

Kistminneslunden är precis som en vanlig minneslund men istället för urnor gravsätter man kistor. Det finns inga gravstenar eller andra personliga markörer.

Även här gravsätts kistan utan närvaro av de anhöriga. Det finns en gemensam plats där blommor och ljus kan sättas. Kistminneslunden finns på Södra begravningsplatsen.

Här finns en länk till en pdf-fil om vad som gäller för kistminneslunden!