Foto: Kent Pettersson

Borgerlig begravning

För den som inte är troende är en borgerlig begravning ett alternativ. Den hålls inte efter religiösa mönster och i en lokal utan religiösa symboler.

Hos oss kan du välja att ha en borgerlig begravningscermoni i Hoppets eller Ljusets kapell.

Det finns ingen bestämd ordning som en borgerlig begravning måste följa, och den kan därför utformas helt efter den avlidnes och de anhörigas tycke. Man kan antingen ha en anhörig eller nära vän som förrättare eller ta hjälp av en borgerlig begravningsförrättare, som du kommer i kontakt med genom en begravningsbyrå. Begravningsbyrån ger dig även råd och hjälp om hur en borgerlig begravning kan utformas.