Foto: Magnus Aronson

Kyrkogårds- och fastighetsutskott

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet skall på kyrkorådets uppdrag driva och förvalta begravningsverksamheten inom Lidköpings församling. Uppdraget omfattar även tillhörande gravskötsel. Begravningsverksamheten finansieras med begravningsavgiften och gravskötsel skall vara självfinansierad. Kyrkoherden har närvarorätt men ingen beslutanderätt

Mandatperiod 2018-2021

Lisbeth Lång Persson, vice. ordf. (POSK)
Roland Larsson, ordf. (S)
Ulla-Britt Essgren (POSK)
Barbro Johansson Brax (POSK)
Daniel Berggren (S)

 

Personliga ersättare
Marjatta Vaskelainen för Lisbeth Lång Persson & Ulla-Britt Essgren (POSK)
Stig Fagerman för Roland Larsson & Daniel Berggren (S)
Gunilla Hjällström för Barbro Johansson Brax (POSK)

personuppgiftshantering förtroendevald

Därför behöver vi behandla dina personuppgifter, och detta är dina rättigheter.

Läs!