Foto: Magnus Aronson

Kyrkogårds- och fastighetsutskott

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet skall på kyrkorådets uppdrag driva och förvalta begravningsverksamheten inom Lidköpings församling. Uppdraget omfattar även tillhörande gravskötsel. Begravningsverksamheten finansieras med begravningsavgiften och gravskötsel skall vara självfinansierad. Kyrkoherden har närvarorätt men ingen beslutanderätt

personuppgiftshantering förtroendevald

Därför behöver vi behandla dina personuppgifter, och detta är dina rättigheter.

Läs!