Foto: Kristin Lidell

Ordna begravning själv

Något man kanske inte alltid tänker på är att man kan ordna med det mesta själv, från anmälan av dödsfallet till gravsättning av den avlidne.

För att du ska få en bild av vad det innebär följer här nedan en sammanfattning av det som du behöver tänka på. Utförligare information finns i broschyren "Om begravning", som du kan hämta hos oss på kyrkogårdsexpeditionen.

Om du någon gång efter att ha tagit beslutet om att ordna med begravningen på egen hand skulle känna att viljan eller orken inte längre finns kan du givetvis vända dig till en begravningsbyrå och få hjälp med det som återstår.

Intyg för kremering eller gravsättning

Från skatteverket begär du ett gravsättningsintyg. Detta intyg krävs innan den avlidne kan bli gravsatt eller kremerad.

Bokningar

Platsen för det sista avskedet känns för många viktigt. Enligt Svenska kyrkans ordning kan man ha begravningsakten i antingen en kyrka eller ett kapell. Bokning av kyrka eller kapell, präst och musiker gör du hos oss på kyrkogårdsexpeditionen. Vill man ha en borgerlig begravningskakt eller en annan ordning kontaktar man kyrkogårdsexpeditionen för bokning av kapell eller kyrka. Begravning kan ske på tisdagar till fredagar kl. 10.00 och 14.00. Om begravningsakten sker enligt Svenska kyrkans ordning hjälper församlingen dig med musikvalet.

Val av gravsättning

Vilken gravsättning man föredrar är ofta högst personligt. Det finns flera olika gravsättningsalternativ. Du kan läsa mer om dessa under fliken gravsättningsalternativ. Utöver detta finns också möjlighet att sprida askan i naturen. Om detta alternativ skulle vara aktuellt behöver du ett tillstånd från Länsstyrelsen. När det är bestämt vilken typ av gravsättning som är aktuell fyller du i den länkade blanketten  "Beställning av begravning" eller beställer den på kyrkogårdsexpeditionen. Den ifyllda blanketten lämnas sedan tillbaka till oss så att en bokning kan ske.

Kista och urna

Även om du valt att ordna begravningen på egen hand kan du vända dig till en begravningsbyrå för att köpa en kista eller en urna. De som säljs där är godkända av kyrkogårdförvaltningen. Vill du tillverka en kista eller urna på egen hand kan du vända dig till oss för att få hjälp med vilka regler som gäller. Om man skulle vilja finns möjlighet att lägga till exempel kort, dikter eller liknande i kistan.

Kistdekoration

Kistan kan dekoreras med blommor som man beställer från en blomsterhandel eller genom en begravningsbyrå, och det finns även möjlighet att tillverka en personlig dekoration. Vill man inte ha kistdekoration kan man använda sig av kyrkogårdsförvaltningens bårtäcke utan kostnad om den avlidne var skriven i Lidköpings församling.

Svepning

Den avlidne skall alltid svepas före gravsättningen. Du kan välja att själv utföra svepningen eller överlämna det till en begravningsbyrå. Den avlidne kan svepas i sina egna kläder eller en dräkt som du själv tillverkat, helst i naturmaterial. Du kan också köpa svepdräkten hos en begravningsbyrå.

Färden till kyrkogården

Om du inte vill beställa transporten till kyrkogården av en begravningsbyrå kan du göra det själv. Viktigt är att det sker på ett respektfullt och aktningsvärt sätt.