Foto: Johannes Frandsen

Ideellt medarbetarskap

I kyrkan arbetar förtroendevalda, anställda medarbetare och ideella medarbetare tillsammans. Anställda och förtroendevalda kan inte bli fler, men ideella kan bli fler och hjälpas åt i alla de uppgifter och insatser som efterfrågas.

Kyrkan går en förändrad tid till mötes. Samtidigt som människor har en stor förväntan på kyrkan, så går många ut ur kyrkan. Det behövs folk som vill säga: "Jag vill vara kyrkans vän. Jag vill ställa upp för kyrkan och för människor. Jag hör till kyrkans vänner och vill bidra med något."

Som ideell finns det en mängd olika arbetsuppgifter man kan ta sig an. Vad är du bra på? Vad vill du hjälpa till med? Vi hittar en plats för dig om du är villig att ställa upp med din tid och ditt engagemang.

Kontakta gärna Karin Enerbäck om du har frågor, eller vill anmäla ditt intresse