Foto: Johannes Frandsen

Ideellt medarbetarskap

I kyrkan arbetar förtroendevalda, anställda medarbetare och ideella medarbetare tillsammans. Anställda och förtroendevalda kan inte bli fler, men ideella kan bli fler och hjälpas åt i alla de uppgifter och insatser som efterfrågas.

Med våra olika personligheter och olika gåvor är vi församling tillsammans. Alla har något att bidra med.

Att arbeta ideellt i Svenska kyrkan innebär en möjlighet att få använda sina resurser i ett meningsfullt sammanhang och att få vara del i en gemenskap. 

Att vara ideell medarbetare...

...innebär att du har ett uppdrag som utförs frivilligt och oavlönat, antingen regelbundet eller vid enstaka tillfällen. 

Ideellt arbete
- utförs för någons nytta
- är ett uttryck för det egna engagemanget
- äger rum i en gemenskap
- ger möjlighet att utforska och växa i tro

Församlingen ansvarar för att
- skapa överenskommelse kring uppdraget 
- ge introduktion i arbetet 
- ge handledning, uppföljning och uppmuntran
- erbjuda utbildningar

En mängd olika möjligheter

Våra verksamheter omfattar många områden, allt från sångstunder, konfirmand- och ungdomsarbete och olika mötesplatser till pilgrimsgrupp. 

Exempel på uppgifter:
- Pilgrimsledare
- Barngruppsledare
- Konfirmand- och ungdomsledare
- Väntjänstbesökare
- Matlagning
- Bakning
- Fikaansvarig
- Sång på äldreboenden
- Snickeri
- Odling

Har du något annat du vill bidra med i församlingen? 
Välkommen med dina förslag!

Två män sitter vid ett bord och samtalar.

Idealitet - väntjänst

Har du tid över och vill göra en insats som ideell medarbetare i församlingen? 

Fyll i formuläret om du vill anmäla ditt intresse som ideell medarbetar i Lidköpings församling.

Samordnare för församlingens ideella