Foto: Gustaf Hellsing

Begravningsombud

Enligt 49 § Begravningsförordningen (1990:1147)

Ett begravningsombud ska:

Granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet och inte till någon annan verksamhet.

Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Informera, hålla kontakt, tillgodose önskemål med och för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift. Om förslaget avstyrks lämna eget förslag.
Ombudet skall senast 31 mars varje år lämna in en årsberättelse till Länstyrelsen som är en redogörelse av verksamheten under det gångna året.
Ett ombud utses för en tid av fyra kalenderår.

Begravningsombud
Lars Ödlund
Alvägen 13
467 32 Grästorp
Tel: 073-540 24 73
Mail: larsodlund@telia.com