Foto: Magnus Aronson

Att planera en begravning

Inför en begravning finns det mycket saker att ta ställning till. Här har vi sammanfattat några av de saker som du behöver veta.

När någon har dött och man ställs inför en begravning känner många att det är skönt att lämna över det praktiska frågorna i någon annans händer.

I Lidköping finns det flera begravningsbyråer som kan hjälpa dig med det som behöver organiseras. 

Kistan med stoftet (kroppen) förvaras på krematoriet i avvaktan på begravningen. Denna lokal kallas ofta bisättningslokal. Om de närmaste anhöriga vill samlas för att se den avlidne en sista gång före begravningsceremonin, kan detta ske i Ljusets kapell. Kontakta begravningsbyrån för att boka en tid för visning.

Man ska alltid följa den avlidnes vilja vid begravning. Därför är det viktigt att ta del av testamente eller andra dokument som beskriver om det finns några speciella önskemål vad gäller begravningscermoni, kyrka, präst eller gravplats.

Begravning kan ske i Hoppets kapell och i Ljusets kapell, eller i någon av Lidköpings kyrkor. Kapellen kan till skillnad från kyrkor användas för alla typer av begravningar.

Bokningar av kyrka eller kapell, präst och musiker gör du hos oss på kyrkogårdsförvaltningen, tel 0510-684 50. Begravning kan ske tisdagar till fredagar kl. 10.00 och 14.00. Om begravningsakten sker enligt Svenska kyrkans ordning hjälper församlingen dig med musikvalet.

Det är inte obligatoriskt att ha en begravningsakt, och av olika skäl vill man kanske inte ha en traditionell begravning enligt Svenska kyrkans ordning. En begravning enligt annat trossamfunds ordning, en borgerlig begravning eller en gravsättning helt utan någon begravningsakt kan då bli aktuell.

Återanvändning av gravstenar

När man väljer gravsten till en grav finns det ett stort utbud hos stenhuggerierna eller begravningsbyråerna. Men att hugga en ny gravsten kräver stora energiresurser.

Ett miljövänligt alternativ är att köpa en återlämnad gravsten från oss på kyrkogårdsförvaltningen. När gamla gravstenar återlämnas sparar vi ett antal där man kan gravera in en ny text. Detta blir billigare än att köpa en helt ny sten. Väljer man att återanvända en gravsten bidrar man även till vår kulturhistoria då vi på så sätt kan bibehålla vissa tidstypiska gravkvarter. Om efterfrågan på gamla gravstenar ökar kan vi minska antalet krossade stenar, en miljö- och resursvinst för alla.

Fråga gärna oss om du vill veta mer!