Foto: Tommy Hvitfeldt

S:t Sigfrids kyrka

Kyrkan ligger på Linjevägen 27, bredvid Månesköldsskolan. Lokalen är handikappsanpassad.