Foto: AnnaKarin Lagerlöf

Församlingsinstruktion

Vår församlingsintruktion är församlingen/pastoratets viktigaste styrdokument. Det ägs gemensamt av församling/pastorat och stift, som verkar för samma sak men har olika uppdrag. Detta dokument är resultatet av mångas gemensamma arbete och synliggör det lokala sammanhang som församlingen/pastoratet är en del av och ställer frågan hur det spelar roll.