Foto: Gustaf Hellsing

Ekonomi

Alla församlingar drivs som egna ekonomiska enheter, och har inget med varandras ekonomi att göra.

Vi har ett stort ansvar och är ödmjuka inför uppgiften att förvalta dessa pengar på bästa sätt. Vi har en öppen redovisning där förtroendevalda och anställda är medvetna om att vi har ansvar för gemensamma medel och att de skall komma till nytta där de mest behövs.