Medeltidskyrkan rengörs invändigt

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 11 januari påbörjades arbetet med att göra Nederluleå kyrka ren invändigt, och arbetet beräknas pågå fram till juni. Medeltidskyrkan i Gammelstad är över 500 år gammal och det är drygt fyrtio år sedan kyrkan rengjordes sist.

Det är tre konservatorer som anlitats för var sitt specialområde som de ska ägna sig åt under våren.
– Konservatorn inom muralt måleri ska rengöra väggar, tak och målningarna i koret. Arbetet i koret är särskilt tidsödande och beräknas ta cirka fyra veckor. En konservator ansvarar för att konservera träinventarierna, bland annat predikstolen och altarskåpet, och slutligen ska den tredje specialisten konservera de historiska dokumenten i de fem minnestavlorna, säger Hans Sundling, fastighetsförvaltare i Nederluleå församling och projektledare för renoveringen.

Den tredje renoveringen
Under 1900-talet har två genomgripande renoveringar genomförts tidigare, mellan 1936-1937 och 1969-1971. Innan kyrkans tredje renovering i modern tid kan läggas till handlingarna ska även kyrkans orglar, läktarorgeln och kororgeln rengöras och stämmas. Nederluleå församling kommer att uppmärksamma den rengjorda kyrkan på något sätt framåt sommaren, men detaljerna är inte spikade än.
– När Gammelstads kyrkstad firar 20 år som världsarv den 7 december 2016 kan församlingsborna glädjas lite extra över sin medeltidskyrka i ny skrud, som då är redo för många år till, säger Hans Sundling.

Öppet för visning
Under de månader arbetet pågår kommer gudstjänster och förrättningar (dop, vigslar och begravningar) att hållas i Stillhetens kapell. Hans Sundling har fått frågor om man kan besöka kyrkan under renoveringen.
– Den kommer att hållas öppen för guidade visningar i regi av Visitor Centre när det är möjligt, men man kommer inte att kunna röra sig fritt i kyrkorummet eftersom det finns byggställningar där, säger han.  

Följ uppdateringar om rengöringen här:
https://www.svenskakyrkan.se/nederlulea/medeltidskyrkan-renoveras-invandigt

Kontakt: 
Hans Sundling, fastighetsförvaltare i Nederluleå församling och projektledare
0920-27 70 40.