Foto: Mikael Dapefrid

En alldeles speciell julgran

Nyhet Publicerad Ändrad

Julgranar finns nästan i de flesta hem. Vi ser dem också vid köpcentrum och längs gågator i städerna. Vi förknippar ofta julgranarna med en positiv känsla och vi pyntar dem med olika saker. Julgranarna bär också, likt våra kyrkolokaler, på en massa symbolik. Just nu står det en alldeles speciell gran i Mariakyrkan i Sävast.

Själva granen är gjord av plast men det som hänger i den, pyntet, har barnen på Efter Plugget gjort. Varje vecka sedan starten i september har vi gjort julpynt, och pratat om vad alla pynt i granen står för. Vi har kopplat ihop pyntet med andakten, som vi har varje gång vi träffas, och på så sätt har vi fått närma oss julgranens symbolik och julens budskap. Vissa budskap kommer till oss från bibelberättelser. Andra genom legender och traditioner som vuxit fram över tiden, och som trots att de inte står att finna i Bibelns texter ändå vill visa på den störste: Jesus Kristus.

Vi har pratat om själva granen som symbol för ett annat träd, Livets träd, som vi kan läsa om i skapelseberättelsen. Det trädets frukt gav människan evigt liv så länge hon åt av den. Livets träd brukar också, i kristen symbolik, kopplas ihop med det träkors som Jesus blev korsfäst på för att ge oss möjlighet till evigt liv. Pumlorna, eller julgranskulorna, är en bild av den frukt som fanns i Livets träd (inte att förväxla med frukten från Kunskapens träd).

 

 

Foto: Mikael Dapefrid

Vi har gjort änglar, som väldigt ofta när de framträder i Bibeln har ett budskap till människorna: exempelvis ängeln Gabriel som kom till Maria och berättade att hon skulle få en son som skulle heta Jesus. Vi har gjort klockor, som också de vill säga något när de ringer: "Nu är det gudstjänst! Kom med och se! Nu ska vi få höra om Jesus!"

Av piprensare har vi gjort polkagrisstänger som har formen av en herdestav och under samlingen den dagen pratade vi om den gode herden, vilket är vad Jesus själv kallar sig. Flaggor är ringlade runt granen för att visa att julens budskap inte bara är för ett folk utan för alla människor i hela världen. Vi har dekorerat kristusljus som vi satt i granen då Jesus säger: ”Jag är världens ljus”. Till sist har vi också gjort stjärnan, som berättar om den stjärna som visade de tre vise männen till stallet i Betlehem för att de skulle få se kungen som fötts.

Min uppmaning till dig som läser detta är att låta julgranens budskap tala till dig. Det budskapet handlar inte om kommers utan om den outsägligt stora och rika gåva vi har fått från Gud i Jesus Kristus. Låt julgranen tala sitt evangelium!

Vid pennan

Mikael Dapefrid, församlingspedagog i Svenska kyrkan i Boden