Foto: Magnus Aronson/IKON

EU-emigranter - ett hett ämne i kylan

Nyhet Publicerad Ändrad

I måndags ägde ett möte rum i Överluleå kyrka för att prata om EU-emigranterna och deras situation i Boden. Inbjudna var olika föreningar, kyrkor, politiker och representanter från kommunen.

Det var ironiskt nog -27 grader utomhus och de 20-tal personer som slutit upp och trotsat kylan kände allvaret i att vistas utomhus en natt som denna.

Riktlinjerna för mötet var att diskutera ämnet på lokal nivå, inte att fundera på vad som görs i EU och på riksplanet. Det är klart att det bästa skulle vara om alla människor kunde leva, bo och arbeta i sitt eget hemland och det är viktigt att man på nationell nivå arbetar för att detta ska vara möjligt. Men det är inte till hjälp här och nu. Inte för den emigrant som sitter utanför affären. Inte för oss som går förbi med ett litet försiktigt hej och fortsätter in med ett beklämt hjärta.

Det blev ett lyckat möte där målet att skapa en arbetsgrupp som kunde driva frågan vidare samt att bilda ett kontaktnät, där alla kan bidra med kunskap och något av sina resurser, snabbt blev uppfyllt. När många hjälps åt så flödar idéerna och det kom flera förslag på lokaler där vi skulle kunna öppna upp verksamhet, vilket vi nu arbetar för fullt med.

Tanken är att ha ett tillfälligt boende under den kalla perioden och att kanske även försöka ordna så att det finns dusch och tvättmöjligheter under resten av årets månader. Ett mål att arbeta med är ”hjälp till självhjälp” där man kan utföra arbetsuppgifter eller eventuellt betala en ringa summa. Det handlar om människovärde. Vi tror nämligen på att varje människa vill göra rätt för sig. Att ingen vill vara ett offer eller passiv mottagare av välmenande hjälp. Vi vill återupprätta människan.

EU-emigranternas vistelse här i Boden/Sverige är en fråga som väcker många känslor och som media gärna skriver om. Det har i skrivandets stund varit många reaktioner, både negativa och positiva. De flesta är positiva medan andra gärna ställer en grupp mot en annan och menar att vi ska stötta den svenska medborgaren först. Låt oss säga så här: Bodens kommun ska vara ett bra ställe för alla att vistas på. Det ena utesluter inte det andra. Ingen ska behöva sova utomhus i kylan.

Vid pennan

Annika Berglund och Charlotte Unée, diakoner i Svenska kyrkan i Boden