Välkommen till Bjärke församling

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Bjärke församling Besöksadress: Centrumgatan 9, 44170 Sollebrunn Postadress: Box 114, 44111 Sollebrunn Telefon: +46(322)83700 E-post till Välkommen till Bjärke församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Välkommen till Bjärke församling

i vackra Västergötland

 

Den 4 november i samband med Allahelgonahelgen står våra kyrkor öppna för dig som vill sitta ner för en stunds stillhet och eftertanke. 

Bild: Svenska kyrkan

Antens kyrka kl 11-16, St Mellby kyrka kl 11-18, Erska kyrka kl 13-16, Magra kyrka kl 13-16 och Långareds kyrka kl 16-18. Välkommen!

Under helgens gudstjänster tänds ljus över dem som under kyrkoåret har avlidit.

 

De gravar som har skötselavtal sker granristäckning under vecka 43 och gravsmyckning under vecka 44.

Höstens gravsmyckning

De gravar som har skötselavtal sker granristäckning under vecka 43 och gravsmyckning under vecka 44.

Vårt uppskattade kyrkblad kommer ut 4 gånger per år. Nästa blad utkommer strax innan första advent.

Kyrkbladet hösten 2016

Vårt uppskattade kyrkblad kommer ut 4 gånger per år. Nästa blad utkommer strax innan första advent.

Musikgudstjänst i St Mellby kyrka 23 oktober kl 18.00. "Thank you for the music", musik av ABBA med Johan Stengård, saxofon. Tillsammans med St Mellby och Antens kyrkokörer och kompmusiker. Johan har spelat med ABBA och medverkat på skivor och turnerat flitigt. Välkommen!

Musik i höst

Musikgudstjänst i St Mellby kyrka 23 oktober kl 18.00. "Thank you for the music", musik av ABBA med Johan Stengård, saxofon. Tillsammans med St Mellby och Antens kyrkokörer och kompmusiker. Johan har spelat med ABBA och medverkat på skivor och turnerat flitigt. Välkommen!

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Tema

Frälsningen

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Nehemja kapitel 2, vers 11 - 20

Så anlände jag till Jerusalem. När jag hade varit där i tre dagar gick jag om natten ut med bara ett par man. Jag hade inte berättat för någon vad min Gud hade ingivit mig att göra för Jerusalem, och jag tog inte med mig något annat djur än det jag själv red på. Mitt i natten red jag ut genom Dalporten i riktning mot Drakkällan och Dyngporten. Jag undersökte Jerusalems raserade murar och nerbrända portar. Jag fortsatte till Källporten och Kungsdammen, men mitt riddjur kunde inte ta sig fram där. Under natten fortsatte jag upp längs dalen och undersökte muren, tills jag än en gång kom genom Dalporten och var tillbaka igen. Styresmännen visste inte var jag hade varit och vad jag hade gjort, ty jag hade ännu inte underrättat judarna, varken präster, stormän, styresmän eller övriga som hade med saken att göra. Men nu sade jag till dem: ”Ni ser själva hur illa det står till med oss: Jerusalem är ödelagt och dess portar nerbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen och göra slut på vår vanära!” Och jag berättade för dem hur min Gud hade hållit sin skyddande hand över mig och vad kungen hade lovat mig. ”Låt oss börja bygga!” sade de och grep sig an med detta goda verk. Men när horoniten Sanvallat, ammoniten Tobia, ämbetsmannen, och araben Geshem fick reda på detta öste de spott och spe över oss: ”Vad håller ni på med? Tänker ni göra uppror mot kungen?” Men jag gav dem svar på tal: ”Himlens Gud skall ge oss framgång. Nu börjar vi, hans tjänare, att bygga. Varken lag eller hävd ger er någon rätt till Jerusalem.”

Epistel

Till de kristna i Rom kapitel 5, vers 15 - 21

men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Ty domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande, men nåden följde på mångas överträdelser och innebar ett frikännande. Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så skall nu i stället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer, och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre.

Evangelium

Evangeliet enligt Markus kapitel 4, vers 26 - 29

Och han sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 62, vers 10 - 13

Bara en vindfläkt är människorna, de dödliga endast ett bländverk. Läggs de i vågskålen höjer den sig, ja, de är lättare än luft. Lita inte till våld, sätt inte ert hopp till rövat gods. Om än er rikedom växer, förtrösta inte på den. Ett har Gud talat, två ting har jag hört: att Gud har makten, att du, Herre, är trofast. Du lönar var och en efter vad han har gjort.