Meny

Bjärke församling

Välkommen till oss i vackra Västergötland

Musik i Sommarkväll

Information, bokning och program för årets musik i sommarkväll.

till Musik i Sommarkväll

Andakter

Här nedan finns våra videosända andakter. Klicka på bilden och de öppnas i ett nytt fönster. Om en bild/video med texten Andakt - kommer snart visas har den ännu inte uppdaterats. kom tillbaka senare under dagen.

På grund av Corona viruset är tillvidare föIjande INSTÄLLT

-  Värmestugan

-  Dagledigträffar

-  Alla Möts kafé

-  Våffelkafé

-  Veckomässa på Bjärkegården

-  Långareds kören

-  Magra kyrkokör

-  Stora Mellby kyrkokör

-  Erska kyrkokör

-  Antens kyrkokör

-  Alla får sjunga kören

 

Corona- och influensavirus

för dig som deltar i våra gudstjänster och verksamheter

Svenska kyrkan ansluter sig till bland andra Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. För Bjärke församling innebär detta  iatt vi uppmanar såväl medarbetare som deltagare att stanna hemma vid förkylning eller annan sjukdom. 

 Om du varit på resa i ett Coronadrabbat område, ber vi dig vänta några veckor  innan du kommer till kyrka och församlingshem.

 Vi kommer att ha gudstjänster och grupper som vanligt, med undantag för soppan på tisdagar, som vi ställer in tills vidare. Onsdagens gudstjänster på Bjärkegården kommer inte heller att hållas utifrån Alingsås kommuns direktiv.

 

Vi uppmanar deltagare i våra gudstjänster och verksamheter att undvika att hälsa i hand och att hålla en god handhygien noggrant och sprita händerna. Använd pappershanddukar i församlingshem och kyrkor.

 Vid nattvard tillämpar vi som vanligt intinktion vilket innebär att prästen doppar nattvardsbrödet i vinet och lägger sedan ned brödet i kommunikantens (mottagarens) hand. Vid nattvardsgång hälsar vi varandra vid fridshälsningen med att lägga handen på hjärtat istället för att hälsa varandra i hand. 

 

Vi följer utvecklingen och agerar utifrån detta och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter utfärdar.

Rolf Wollert

kyrkoherde

 

Har du frågor är du alltid varmt välkommen att ringa eller höra av dig på annat sätt.

Just nu har vi inga musikgudstjänster utöver vårt Musik i Sommarkväll som ni hittar information här ovan om.

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Josua kapitel 24, vers 16-18

Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 12, vers 4-11

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 9, vers 46-48

De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 28, vers 6-9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.