Meny

Bjärke församling

Välkommen till oss i vackra Västergötland Våra kyrkor: Lagmansereds kyrka, Erska kyrka, Magra kyrka, Stora Mellby kyrka, Antens kyrka och Långareds kyrka

Inspelad Gudstjänst 20 september Erska kyrka kl 11

Klicka på knappen för att visa aktuell söndags gudstjänst, vanligen mässa i Erska kyrka. Vanligtvis finns dessa tillgängliga 2-3 timmar efter gudstjänsten slut

Visa gudstjänst

Musikgudstjänster

Här under finns länk till vår sida för musikgudstjänster

Till Musikgudstjänster

Inspelade Musikgudstjänster

Andakter

Här nedan finns våra videosända andakter. Klicka på bilden och de öppnas i ett nytt fönster. Om en bild/video med texten Andakt - kommer snart visas har den ännu inte uppdaterats. kom tillbaka senare under dagen.

Corona- och influensavirus

för dig som deltar i våra gudstjänster och verksamheter

Svenska kyrkan ansluter sig till bland andra Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. För Bjärke församling innebär detta  iatt vi uppmanar såväl medarbetare som deltagare att stanna hemma vid förkylning eller annan sjukdom. 

 Om du varit på resa i ett Coronadrabbat område, ber vi dig vänta några veckor  innan du kommer till kyrka och församlingshem.

 Vi kommer att ha gudstjänster och grupper som vanligt, med undantag för soppan på tisdagar, som vi ställer in tills vidare. Onsdagens gudstjänster på Bjärkegården kommer inte heller att hållas utifrån Alingsås kommuns direktiv.

 

Vi uppmanar deltagare i våra gudstjänster och verksamheter att undvika att hälsa i hand och att hålla en god handhygien noggrant och sprita händerna. Använd pappershanddukar i församlingshem och kyrkor.

 Vid nattvard tillämpar vi som vanligt intinktion vilket innebär att prästen doppar nattvardsbrödet i vinet och lägger sedan ned brödet i kommunikantens (mottagarens) hand. Vid nattvardsgång hälsar vi varandra vid fridshälsningen med att lägga handen på hjärtat istället för att hälsa varandra i hand. 

 

Vi följer utvecklingen och agerar utifrån detta och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter utfärdar.

Rolf Wollert

kyrkoherde

 

Har du frågor är du alltid varmt välkommen att ringa eller höra av dig på annat sätt.

Sextonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Döden och livet

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Job kapitel 14, vers 13-15

Om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, glömma mig, men blott för en tid — kan en som har dött få liv igen? — då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig, och jag skulle svara, du skulle längta efter den du skapat.

Epistel

Filipperbrevet kapitel 1, vers 20-26

Jag väntar och hoppas att jag aldrig skall stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning — såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skall välja. Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här, det är jag övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, skall ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 5, vers 35-43

Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: ”Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre.” Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: ”Var inte rädd, tro bara.” Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sade: ”Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover.” Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sade: ”Talita koum!” (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!). Och genast reste sig flickan och gick omkring, hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sade han åt dem att ge flickan något att äta.

Psaltaren

Psaltaren psalm 107, vers 18-22

De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven. De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor, de skall frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel.