Bli medlem

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att anmäla medlemskap hos den församling där man bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Inträdesblankett
Fyll i blanketten för inträde i Svenska kyrkan ,skriv under och skicka sedan blanketten till församlingen där du bor. Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev.

Är du osäker på vilken församling du ska kontakta kan du använda tjänsten "Sök församling" och få fram uppgifter med hjälp av din bostadsadress.

Anmäl personligen på församlingsexpeditionen
Besök din församlings expedition och berätta att du önskar bli medlem i Svenska kyrkan. Du kommer då att få boka ett samtal med en präst.

Behöver du hjälp?
Vänd dig till Svenska kyrkans informationsservice, tel 018-16 96 00 eller info@svenskakyrkan.se

Medlem genom dopet

• Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

• Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor.

Barnet som medlem
• Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.

• Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Folkbokförd utanför Sverige

• Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt anmäla medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Källa: www.svenskakyrkan.se

Vilken församling du tillhör styrs av folkbokföringen

I lagen om Svenska kyrkan sägs att en församling omfattar
de personer som tillhör Svenska kyrkan och som är bosatta inom församlingens område.
Det är med andra ord din folkbokföringsadress som avgör vilken församling du tillhör.
Det finns dock inga hinder för engagemang, till exempel som kyrkvärd, och gudstjänstfirande i andra församlingar än den där du är folkbokförd.

Den är dock inte möjligt att vara förtroendevald i någon annan församling än den man tillhör.