Bjärkegården
Foto: Heinz Böhm

Gudstjänst på Bjärkegården

 På Bjärkegården har vi gudstjänster varannan onsdagseftermiddag kl 16.00 i samlingssalen. Innan dess går vi runt och har andakter på några utav avdelningarna.
Gudstjänsterna hålls av Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan i Sollebrunn och Långared.
När svenska kyrkan firar gudstjänst så är det alltid mässa.
Även du som inte bor på Bjärkegården är välkommen att delta. 
Vi gör även besök hos dig om du önskar. Ring själv eller be någon annan ringa till:
Pastorsexpeditionen tel. 837 00