Foto: Svenska kyrkan

Diakonalt stöd

Det finns tillfällen i livet när samhällets skyddsnät inte räcker till. Saker kan drabba oss som får konsekvenser vi inte räknade med.

Då vill vi i kyrkan finnas till för dig.
Vi kan erbjuda enskilda samtal och gruppsamtal.
Vi kan också stötta ekonomiskt vid enstaka kristillfällen.
Vi hanterar dock ej kontanter.
Välkommen att höra av dig till diakoniassistent Katarina Malmqvist 837 05 e-post katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se eller kyrkoherde Robert Sörstrand 0720-78 05 11  robert.sorstrand@svenskakyrkan.se