Foto: Svenska kyrkan

Daglediga

För dig som är ledig på dagen och vill träffa andra i en trivsam miljö så finns våra ekumeniska månadsträffar för ”daglediga”.

Följande träffar bjuder på andakt och något slags program av skiftande slag och trivsam kaffegemenskap, träffarna är ekumeniska.     


”Daglediga” i Sollebrunn träffas tredje onsdagen i månaden kl. 11.00 alltid i Sollebrunns Församlingshem, medtag egen kaffekorg.
”Kretsträffen” i Långaredsbygden träffas första torsdagen i månaden kl. 10.30 alltid i Långareds Kyrka. (ingen kaffeservering)

Alla är välkomna, det är bara att titta in. 

Information om vilka dagar vi träffas finns under vår kalender.

Kontaktperson: Katarina Malmqvist tel 837 05 eller katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se