Foto: Svenska kyrkan

Kretsträffar/Allsångsträffar

För dig som är ledig på dagen och vill träffa andra i en trivsam miljö så finns våra ekumeniska månadsträffar för ”daglediga”.

 

Allsångsträffar i Sollebrunn träffas tredje torsdagen i månaden kl. 11.00 alltid i Sollebrunns Församlingshem, medtag egen kaffedopp vi bjuder på kaffe.
Kretsträffar i Långaredsbygden träffas första torsdagen i månaden kl. 10.30 i olika lokaler, se annonsering. Olika program och kaffeservering.

Alla är välkomna, det är bara att titta in. 

Information om vilka dagar vi träffas finns under vår kalender.

Kontaktperson: Katarina Malmqvist tel 837 05 eller katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se