Foto: Heinz Böhm

Kulturgravar

Denna sida kommer att uppdateras under 2018

Det finns speciella kriterier för att graven skall klassas som kulturgrav. Dett är att graven är äldre än år 1900 och har en miljöskapande funktion. Även av social och lokalhistoriskt intresse men även utformningen är viktig.                                                     

Arbetet är utfört av Ateljé Arkitekten i Väst AB, Skara.

Inventering kulturgravar allmän information

 

Långared kyrkogårds kulturgravar (ej klar)

Karta över kulturgravar    Kulturhistoriska värdefulla gravar

Beskrivning                        Inventering