Att välja musik

Musiken och sången har ofta en stor betydelse till att sätta prägeln på en gudstjänst. Kanske i synnerhet vid begravningar och vigslar är man noga med att musiken ska kännas rätt. I Bjärke församling värnar vi om att musiken ska vara levande, skapad i kyrkorummet. CD-musik förekommer endast i undantagsfall.

Det finns ju en enorm mängd musik att välja mellan, både på begravningar och bröllop. Klassisk, modern, folkmusik, etc. Kontakta gärna våra musiker för att få hjälp eller för att fråga om musikstycket du tänker på går att genomföra utifrån våra förutsättningar.

Det finns även möjlighet att medverka och påverka musiken i gudstjänsten och i församlingens övriga sammanhang. Tala gärna med våra församlingsmusiker om vilka psalmer, körsånger mm som ni skulle vilja höra eller medverka i. Är man intresserad av att sjunga eller spela solo är man också välkommen att höra av sig.

Ibland firas gudstjänst med rubriken 'Önskepsalmer' då man får möjlighet att välja sina favoritpsalmer.

Ta gärna kontakt med våra musiker:
Johan Mellgren, tel. 0322-83713
Jens Helander, tel 0322-837 09
Robert Jenderman, tel. 0322-83722