Konfirmationsläsning i Sollebrunn

Konfirmand Erska

Som vanligtvis träffas på onsdagar mellan 14.45-16.30 i Sollebrunns församlingshem.

Ledare från Svenska kyrkan Bjärke församling och Equmeniakyrkorna i Magra och Gräfsnäs Sollebrunn.

Har du frågor? Kontakta Kerstin Karlsson 0708-328 215