En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gudstjänst

Här finns de senaste publicerade gudstjänsterna. Vi firar mässa i Erska kyrka kl 11 på söndagar.