Foto: Skara stift

Erska kyrka

Adress: Erska byväg 23, 441 72 Sollebrunn

Erska kyrka byggdes 1885-1886 och är en sexkantig centralkyrka, ritad av Emil Viktor Langlet. Den har haft flera föregångare och är vackert belägen på en kulle strax utanför tätorten Sollebrunn med forngravar från järnåldern och vikingatiden.

Några inventarier från den gamla kyrkan finns bevarade i kyrkrummet, som tex den gamla predikstolen och dopfunt mm. I bårhuset är också en del  av gamla kyrkans exteriör bevarad i bl a porten. På kyrkogården kan man se en kulle vilken döljer ett gravkor som var beläget under den gamla kyrkan med gravar tillhörande adelssläkterna på Gräfsnäs och Kobergs slott.

Sakristian har blivit utbyggd två gånger, 1971 och sin nuvarande storlek, 1991. Kyrkan utmärker sig bland annat med att predikstolen är placerad i mitten, ovanför altaret, och med stora läktare på fyra av kyrkans sex kanter. Mitt emellan dessa är kyrkorgeln, den byggd av Smedmans orgelbyggeri 1973, placerad. På altarbordet står sedan några år en ikon, skapad av Erland Forsberg. Kyrkan rymmer ca 450 personer.

Från Alingsås: Väg 180 mot Sollebrunn/Trollhättan (Byter till 190). Efter man passerat Gräfsnäs, strax före Sollebrunns C är skyltat till vänster mot Erska kyrka. Följ vägen uppför berget.