Gravrätt och gravrättsinnehav

Gravrätt och gravrättsinnehav – Vad är det?

Att alla har rätt till en gravplats är en självklarhet i Sverige. Det är till och med så att du eller dina anhöriga kan välja att bli begravda på en annan kyrkogård än den som ligger i det område där du är folkbokförd. Vi betalar alla begravningsavgift via skattsedeln och då är man också garanterad en plats för den sista vilan.

Man kan inte beställa en grav i förväg. Däremot kan man informera sina anhöriga om de önskemål man har. När det blir dags för begravning är det dina egna önskemål som man tar hänsyn till i första hand. Rätten till gravplats kallas gravrätt. Upplåtelsetiden är 25 år från den senast gravsatta.

Det innebär både rättigheter och skyldigheter när man är innehavare av en gravrätt. Gravrättsinnehavaren har sålunda rätt att bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen. Vidare har gravrättsinnehavaren rätt att bestämma om gravanordningens utseende (gravsten mm). Dock skall en gravvårdsansökan inlämnas till församlingen för godkännande. Gravrättsinnehavaren har även förpliktelser såsom att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

När gravrättsinnehavaren avlider skall den som företräder dödsboet, meddela ny gravrättsinnehavare inom sex månader. Gravrättstiden är 25 år från den senast gravsatta. Det finns gravar som köpts en gång och som har en längre gravrättstid. Om gravrättstiden gått ut finns möjlighet att förnya gravrätten till en kostnad på 500 kr för 15 år. Det finns möjlighet att överlåta gravrätten till nära släkting eller någon med nära anknytning till överlåtaren eller till någon som gravsatts inom gravplatsen. Det finns även möjlighet att återlämna gravrätten till församlingen. 

För mer information, kontakta pastorsexpeditionen 0322-837 00. Öppettiderna är mån, tis, tor och fre kl 9-12 och ons kl 13-15.