Foto: Gustaf Hellsing

Gravstenssäkerhet

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar och vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

Sedan hösten 2012 finns det anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras.  En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar får inte luta för mycket och stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Se dokumenten Gravstenssäkerhet och Montering och provning av gravvårdar 2012.

Gravstenssäkerhet                      Montering och provning av gravvårdar