Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Bjärke församling Besöksadress: Centrumgatan 9, 44170 Sollebrunn Postadress: Box 114, 44111 Sollebrunn Telefon:+46(322)83700 E-post till Välkommen till Bjärke församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Magra kyrka

De äldsta delarna av Magra kyrka tros vara från 1100-talet. I slutet av 1700-talet revs det gamla, smalare koret, och kyrkan förlängdes åt öster och avslutades med ett trekantigt kor. Från denna tid är kyrkans fönster omgärdade av draperimålningar. Rester av heltäckande 1400-tals målningar har  frilagts på två av väggarna från den ursprungliga delen av kyrkan.

Altartavlan är troligen från 1713 och tillverkad av Mäster Anders Bildhuggare. Den föreställer den korsfäste Jesus med Maria och Johannes vid sin sida. Ovanför står Kristus med segerfanan omgiven av änglar. Vid sidorna, både uppe och nere, står de fyra evangelisterna.

Predikstolen är från 1650 med skulpturer från 1690 som skurits av Bildsnidaren Jon i Swederna. Sakristian byggdes 1962. Kyrkan är tornlös och har  istället  en närliggande klockstapel med en kyrkklocka som uppskattas vara från 1300-talet. Kyrkan rymmer ca 150 personer.

Från Alingsås: Väg 180 ur Alingsås. Sväng mot Östadkulle (vid Statoil). Efter 19 km fortsätter den som Väg 42. Följ ytterligare ca 8 km. Mitt i Magra by skylt Magra kyrka till höger.

Från Sollebrunn:  Väg 42 mot Vårgårda. Efter ca 5 km Magra. Följ skylt till vänster - Magra kyrka.