Projektkör

Ibland anordnar Bjärke församling körprojekt. Oftast en helg plus någon ytterligare övning. Tanken är dels att man skall få prova på att sjunga i kör, dels att få möjlighet även om man har svårt att hinna med körsång i vanliga fall. Många gånger sker ett projekt även i samarbete med någon intressant artist eller inspiratör.

Ungdomskörshelg har arrangerats vid några tillfällen. Förhoppningen är att detta skall återkomma regelbundet.

Gemensam kör – dvs våra egna kyrkokörer tillsammans sjunger ett par-tre gånger varje år. Här finns också möjlighet för den som vill prova på.

Ta gärna kontakt med våra körledare


Robert Jenderman, tel. 0322-83722

Johan Mellgren, tel. 0322-83713               

Jens Helander, tel. 0322-837 09