Konfirmationsläsning i Långared

Nu är det dags att anmäla sig till konfirmandläsningen 2021-2022 Svenska kyrkan i Bjärke församling och Equmeniakyrkan i Långared, Loo och Vänga inbjuder dig som är född 2007 till gemensam läsning.

Inskrivning i Långareds kyrka söndag 3/10 kl. 18.00.

Tid: Veckoläsning tisdagar kl 16.00-18.00.

Plats: Höstterminen i Equmeniakyrkan, Långared och vårterminen i Svenska kyrkans församlingshem, Långared.

Kontaktperson: Robert Sörstrand, präst   tel. 072-078 05 11

 

Information

När vi träffas, fikar vi tillsammans och sedan har vi temaundervisning i den kristna tron. Delaktigheten är viktig och det brukar framkomma många olika frågor att bolla med tillsammans. Vi avslutar med en kort andakt.

Under året åker vi på några kortare studiebesök. 

Konfirmanderna går i kyrkan minst 15 ggr, fem gånger i Svenska kyrkan, fem gånger i Equmeniakyrkan och fem gånger i valfri församlingskyrka. 

 

På våren åker vi på läger (fyra dygn). Där umgås vi och har roligt tillsammans och där skall också konfirmanderna sammanställa något om vad de lärt sig eller tänker om den kristna tron. Detta redovisar vi sedan tillsammans på lördagen i Långareds kyrka under konfirmationshelgen. På söndagen konfirmeras man i det samfund man anses tillhöra. Svenska kyrkan i Långared, Bjärke församling eller Equmeniakyrkan i Långared. Konfirmationen sker i maj.

 

Du är välkommen att anmäla dig. Anmälan kan göras via formuläret nedan eller via vanlig post, Bjärke församling, Box 114, 441 11 Sollebrunn.

 

Välj Konfirmandgrupp: