Barnverksamhet i Långared

I Långareds församlingshem finns Småstund / Rytmik för små barn tillsammans med vuxna, Miniorer för åk F-1 och Miniorer för åk 2-4.

Miniorer F-1 i Långared

måndagar kl. 15.00 – 16.30 åk F-2

+Miniorer 2-4 i Långared

onsdagar kl. 14.45 – 16.45 åk 2-4

Småstund/Rytmik i Långared

onsdagar kl. kl. 9.00 – 11.30 för vuxna och små barn tillsammans

Anmälningstiden slut

Kontakta ledarna för information om eventuella platser och anmälan