Missionsprojekt

Våra projekt: Sephilile mentor mothers i Zwaziland och barnhemmet Novy Dom i Ukraina. Det går bra att swisha till nr 123 148 06 80. Märk "Zwaziland/Ukraina".

Projektet "Siphilile" (=Vi mår bra) i Swaziland

Projektet drivs av Svenskakyrkan och Sida. Genom att utbilda kvinnor på den lokala orten "Mentor mammor" vill man genom hembesök sprida kunskap om kost och vikten av att amma/hälsa, vikten av god hygien och att hålla barnen varma. Kvinnors rättigheter och kunskap i att inte sprida HIV. Swaziland är det land där flest människor är drabbade av HIV. 

Länk till svenskakyrkans int arbete

Projektet "Barnens hopp" i Ukraina

Barnens hopp arbetar socialt för att ge barn, ungdomar och familjer möjlighet till ett bättre liv. Dom delar ut matpaket till fattiga familjer. Hjälper till så att barnen kan få gå i skolan.

Barnhemmet "Novy Dom" i Reni, Ukraina, är till för både barn som bor där permanent och för barn som behöver bo där under en tillfällig period.

Länk till barnens hopp i Ukraina