Foto: Lars Andersson

Hela årets kollekter

Det finns 3 olika slags kollekter. Riks, stift och församlingskollekt. Församlingskollekten bestämmer vi själva vilket projekt vi skall ge stöd till.