Lars Larsson Börta Nordgårds fond

Lars Larsson, Börta Nordgård, har efter sin död testamenterat pengar till en fond där du som bor eller verkar inom Långareds gamla församling kan söka pengar.

Syftet med fonden är humanitär hjälpverksamhet eller sådant som gagnar mångas tillgång till olika verksamheter, t ex handikappanpassning av idrottsklubbars lokaler eller simskola. Du som privatperson eller förening i området Långared, Loo,Vänga, Anten och Kvarnabo kan söka medel.

Kyrkorådet i Bjärke församling har sedan utsett en liten grupp som tar hand om ansökningen, går igenom och beslutar sedan om pengar skall betalas ut.

Vid frågor, ring kyrkorådets ordf Lars Påfvelsson tel 0703-47 53 66 eller mail l.pafvelsson@telia.com

Ansökan skickas till:

Bjärke församling

Att: Lars Påfvelsson, Box 114   441 11  Sollebrunn